Lớp ôn và thi chứng chỉ Tiếng anh quốc tế IELTS
  • Thời lượng : 16 tiết - 4 buổi
  • Địa điểm : Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
  • Hạn đăng kí : 16/10/19 - 30/10/19
Lớp ôn chứng chỉ Tin học văn phòng
  • Thời lượng : 16 tiết - 4 buổi
  • Địa điểm : Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
  • Hạn đăng kí : 16/10/19 - 26/10/19
Lớp ôn và thi chứng chỉ Maketing Online
  • Thời lượng : 16 tiết - 4 buổi
  • Địa điểm : Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
  • Hạn đăng kí : 16/10/19 - 19/10/19