Lịch công tác tuần 13 - 19/5/2019  

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

13/5/2019

10h00

PHA1A

- Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo (theo Quyết định 4253 ngày 09/10/2018 của Hiệu trưởng).

Phó Hiệu trưởng PT

Nguyễn Thị Tính

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Ba

Ngày

14/5/2019

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường– NCS Vũ Thị Như Trang, chuyên ngành  Di truyền học.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

8h30

PHA1A

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở– NCS Hoàng Đức Trường, chuyên ngành  Quản lý Giáo dục.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

9h00

PH1ĐHTN

- Dự Hội nghị cung cấp thông tin về Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên.

- PHT: Mai Xuân Trường;

- Bộ phận truyền thông trường (Đ/C N.G.Nam).

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Văn phòng

Thứ Tư

Ngày

15/5/2019

         

Thứ Năm

Ngày

16/5/2019

8h30

PH104-A4

- Tập huấn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực Trường.

- Chủ tịch HĐ trường; Ban giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường (Trưởng hoặc phó trưởng đơn vị).

Phó Hiệu trưởng PT

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

9h00

PHA1B

- Làm việc với Công ty kiểm toán Grant Thorton Việt Nam về thực hiện kiểm toán Chương trình ETEP năm 2018.

- BQL Chương trình ETEP, VP ETEP Trường, Lãnh đạo phòng KH-TC, Kế toán trưởng.

Phó Hiệu trưởng PT

Nguyễn Thị Tính

Phòng KH-CN&HTQT

14h00

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường– NCS Nguyễn Thị Hương, chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

14h00

PH1ĐHTN

- Họp Hội đồng khoa học và đào tạo Đại học Thái Nguyên.

- Các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo Đại học Thái Nguyên theo Quyết định số 1794/QĐ-ĐHTN ngày  24 tháng  8 năm 2018.

Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo ĐHTN

Ban Đào tạo

19h00

HTC1

- Khai mạc Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2019.

- BTC, các đồi tham dự; công đoàn viên các đơn vị tham dự và những người quan tâm.

Ban tổ chức

VP Công đoàn

Thứ Sáu

Ngày

17/5/2019

         

Thứ Bẩy

Ngày

18/5/2019

16h30

PHA1B

- Nghiệm thu bài giảng e-Learning của khoa Toán.

- Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng KH-CN&HTQT

17h30

PHA1A

- Nghiệm thu bài giảng e-Learning của khoa Vật lý.

- Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng KH-CN&HTQT

Chủ Nhật

Ngày

19/5/2019

         
loading....