Lớp ôn và thi chứng chỉ Tiếng anh quốc tế IELTS

16/10/2019 - 30/10/2019 || 16 tiết - 4 buổi || Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Lớp ôn chứng chỉ Tin học văn phòng

16/10/2019 - 26/10/2019 || 16 tiết - 4 buổi || Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Lớp ôn và thi chứng chỉ Maketing Online

16/10/2019 - 19/10/2019 || 16 tiết - 4 buổi || Giảng đường B1 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên