Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc rất vinh dự khi là đơn vị bồi dưỡng tiếng Anh cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố Sông Công 

Đầu xuân năm mới - Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc rất vinh dự khi là đơn vị bồi dưỡng tiếng Anh cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố Sông Công

Một số hình ảnh trong buổi lễ :

loading....