Thời gian biểu và danh sách thi đợt 39 - ngày thi 22/7/2018 

Các em lưu ý vì danh sách đăng ký thi đợt này rất đông nên Trung tâm chia làm hai lịch thi. Các bạn có tên trong danh sách dưới đây sẽ thi vào ngày 22/7/2018. Các bạn còn lại TT sẽ thông báo danh sách và lịch thi sau (dự kiến thi ngày 29/7/2018). Các em chú ý xem lịch và danh sách để đi thi đúng lịch nhé.
LỊCH THI (Nhấn vào link bện phải để xem chi tiết ): https://drive.google.com/…/0By2TPFBAzTEEalhnN1hsOUtCY…/view…
DANH SÁCH THI - SỐ BÁO DANH - PHÒNG THI ( Nhấn vào link bên phải để xem chi tiết): https://drive.google.com/…/0By2TPFBAzTEESkFWblgxbW9NS…/view…

 

loading....