Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Nhiệm kỳ 2019-2024 

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng
Nhiệm kỳ 2019-2024
Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc xin chúc mừng Hiệu trưởng PGS.TS. Mai Xuân Trường

HÌnh ảnh trong buổi lễ

loading....